Рекомендації щодо застосування Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Матеріал підготовлено на підставі запитів ЗДУ. Схожі за змістом запитання об’єднано в тематичні блоки

Правила оформлення віз

При оформлені візи типу «С» в документах, що є підставою для оформлення візи має бути зазначено період на який видається віза та кількість в’їздів. Тобто, якщо особа надає запрошення і там зазначено, що візу видати на 5 років багаторазову, чи це є  підставою видати таку візу, навіть якщо це перша віза в Україну?

Строк дії візи визначається уповноваженою особою за результатами розгляду візового клопотання відповідно до пункту 4 Правил.

Рішення про оформлення багаторазової візи типу С, строк дії якої перевищує 1 рік, приймається уповноваженою особою з урахуванням принципу взаємності для громадян такої держави, а також, як правило, за умови, що протягом останнього року заявник щонайменше двічі скористався візами типу С, не порушуючи законодавства України, та у разі подання відповідного обґрунтування про наявність підстав для оформлення багаторічної візи з метою здійснення регулярних поїздок, що пов’язані з професійним або сімейним статусом, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Питання щодо оформлення віз особам, які мають спорідненість з громадянами України. Яких осіб це стосується. На який період видавати візу?

Відповідно до пп.14) п. 7 Правил підставою для оформлення візи С є підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України. Рішення щодо строку дії візи типу С приймається уповноваженою особою на підставі наданих документів.

Відповідно до пп.13) п.8 Правил – для оформлення віз D – документ, що підтверджує перебування в шлюбі з громадянином України. 

Хто має право нотаріально посвідчувати запрошення від фізичної особи? Нотаріуси в Україні, ЗДУ, іноземні нотаріуси?

До розгляду приймаються запрошення, посвідчені українськими або іноземними нотаріусами, а також ЗДУ.

Запрошення має бути оформлене відповідно до вимог пп. 2) п. 7 Правил.

Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості – на англійську мову.

Які документи можуть підтверджувати туристичний характер поїздки (бронювання готелю, ваучер)?

Рішення щодо визначення туристичної мети поїздки приймається уповноваженою особою на підставі, наприклад, таких документів як: бронювання готелю/житла на період запланованого перебування в Україні; авіаквитки до/з України; туристичний ваучер; договір на туристичне обслуговування; документ (запрошення) зі змісту якого вбачається, що поїздка в Україну здійснюється з метою туризму (паломницького, релігійного, ділового, спортивного тощо).

При оформленні туристичних віз заявникам з країн «міграційного ризику» вбачається доцільним проводити ретельну перевірку наданих документів, пересвідчуватись у дійсності задекларованої мети поїздки у ході співбесіди, а також уникати оформлення віз строком дії, який суттєво перевищує терміни перебування в Україні, визначені у відповідних туристичних документах.

Щодо країн «міграційного ризику».

При оформленні усіх типів віз особам з країн «міграційного ризику» рекомендується інформувати заявників про необхідність надання підтвердження бронювання авіаквитків до/з України у разі здійснення подорожі авіаційним транспортом.

Чи зможе особа подати документи на візу без реєстрації в ІТС Віза, якщо не підтверджено необхідність подання заяви в терміновому порядку, чи тепер буде все виключно через систему? Чи дозволяється приймати візові клопотання, які не зареєстровані в ІТС Віза?

Станом на цей час не запроваджено обмежень щодо прийому виключно тих клопотань, які попередньо зареєстровані в ІТС Віза. Водночас, з огляду на об’єктивні причини, завантаженість ЗДУ та графік роботи, доцільно рекомендувати заявникам здійснювати реєстрацію самостійно.

Що рахується позаробочим часом для стягнення подвійного тарифу? Мається на увазі графік прийому громадян, чи графік роботи ЗДУ? І як це виправляти в ІТС Віза?

Позаробочим часом вважаються неробочі години ЗДУ. У разі звернення заявника у неприйомні години протягом робочого часу ЗДУ подвійна тарифна ставка консульського збору не стягується.

Якщо заявник сплатив спочатку звичайний тариф, а потім вирішив оформити термінову візу, чи допускається здійснення доплати за терміновість.

Відповідно до загальних правил організації консульської роботи, після прийняття документів уповноваженою особою та сплати заявником консульського збору будь-які доплати не здійснюються.

У такому випадку заявник має право подати звернення про припинення розгляду попереднього візового клопотання (сплачений консульський збір при цьому не повертається) та подати нове візове клопотання з оплатою подвійної тарифної ставки консульського збору за термінове оформлення.

Питання щодо відображення ставок консульського збору у тарифах ЗДУ та стягнення плати на основі взаємності.

З 16.04.2017 р. для усіх ЗДУ запроваджено єдину тарифну ставку 65 дол. США за оформлення усіх типів віз B, C, D незалежно від їх кратності та строку дії (замість чинних до 16.04.2017 р. 85/130/200 дол. США).

При цьому принцип взаємності стягнення плати залишається чинним (пункт 26 Правил «У разі коли іноземна держава справляє за оформлення віз для громадян України консульський збір, що перевищує зазначену у пункті 23 цих Правил тарифну ставку, закордонною дипломатичною установою України за оформлення віз іноземцям, які є громадянами такої держави, справляється консульський збір з урахуванням принципу взаємності за погодженням з МЗС»).

Питання щодо строків оформлення віз для представників країни «міграційного ризику» у т.ч. довгострокових віз з метою навчання та отримання погодження СБУ.

Рекомендується утриматись від оформлення віз в терміновому порядку особам з країн «міграційного ризику».

До окремого повідомлення ДКС погодження здійснюється відповідно до Інструкції про порядок погодження зі Службою безпеки України оформлення віз іноземцям та особам без громадянства дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном  в державі їх тимчасового або постійного проживання (наказ СБУ та МЗС від 16.02.2012  № 67/45).

Що мається на увазі під поняттям «зовнішній постачальник послуг», які вимоги до укладення договору з такими організаціями.

Визначення терміну «зовнішній постачальник послуг» (т.зв. «візові центри») закріплено в законодавстві України вперше. МЗС здійснює роботу з метою конкурсного відбору компанії, яка на умовах договору надаватиме відповідні послуги ЗДУ в окремих країнах. Про залучення зовнішніх постачальників ДКС інформуватиме відповідні ЗДУ додатково.

Чи дозволяється приймати в роботу копії нотаріально посвідчених запрошень фізичних осіб, копії запрошень юридичних осіб та копії інших запрошень.

Вбачається доцільним орієнтувати заявників щодо необхідності надання оригіналу нотаріально посвідченого запрошення фізичної особи. При взаємодії з юридичними особами та опрацюванні інших документів слід виходити з конкретної ситуації. Рішення щодо прийнятності копії приймається уповноваженою особою.

Від яких закладів охорони здоров’я допускається прийняття запрошень для оформлення візи С з метою лікування.

Вбачається доцільним приймати в роботу запрошення від офіційно зареєстрованих в України медичних закладів.

Що означає «гуманітарний характер» поїздки.

Визначення цього терміну не закріплено. Вбачається можливим застосовувати цю норму у випадках, які мають суттєве значення в життєдіяльності людини (наприклад, смерть, лікування, надзвичайна подія, тощо).

Що робити у випадку надання заявником оригіналу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, адже Правилами передбачено надання засвідченої копії.

При наданні заявником оригіналу дозволу слід залишати у справі його копію, а оригінал повертати заявнику. У такому випадку не вимагається здійснювати нотаріальне посвідчення копії.

Що мається на увазі під «некоректною поведінкою заявника» в ході подання документів на візу. Відповідно до абзацу 2 п. 11 нових Правил розгляд візового клопотання може бути припинено у разі некоректної поведінки заявника під час подання документів. Водночас, зазначена норма не є підставою для відмови в оформленні візи, згідно з п. 28 Правил. Як все-таки регламентуватимуться такі випадки? Зокрема, який порядок дій консула у разі такої поведінки заявників, як оформляти відповідні рішення?

Поведінка заявника вважається некоректною у разі її невідповідності загальноприйнятним нормам спілкування та етикету.

У такому випадку уповноваженою особою може бути прийнято рішення про припинення розгляду візового клопотання заявника.

Формалізація закріплення такого рішення не передбачається, водночас може бути здійснена уповноваженою особою у довільній формі.

Чи стягується повторно консульський збір під час повторного розгляду (у разі першої відмови) клопотання про оформлення візи?

Консульський збір стягується за кожний розгляд нового поданого візового клопотання.

У випадку прийняття рішення про оформлення візи за результатами розгляду апеляційної скарги заявника, згідно з п.30 Правил, повторно консульський збір не стягується.

Як обчислюються строки оформлення віз – з дня отримання документів, чи з наступного дня.

Строк оформлення візи в ЗДУ у терміновому/звичайному порядку становить до 5/10 робочих днів з дня отримання документів (у т.ч. передбачається оформлення візи в день звернення).

Чи має проставлятися печатка на запрошенні юридичної особи?

Запрошення юридичної особи оформлюється відповідно до вимог пп. 1) п. 7 Правил. Проставлення печатки не є обов’язковим, водночас допускається.

23.03.2017 р. ВРУ прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями» положеннями якого виключаються вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання).

Чи потрібно перевіряти відомості про юридичну особу, яка оформила запрошення, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань?

Доцільність такої перевірки визначається уповноваженою особою.

Чи передбачається оформлення віз для громадян певних держав без подання запрошень.

Така можливість новими Правилами не передбачена, водночас, у разі в’їзду в Україну іноземця та особи без громадянства з метою забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики або у випадках, які мають гуманітарний характер, оформлення короткострокової візи також може здійснюватися за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС.

В якій валюті стягується збір за оформлення віз в аеропортах України?

Збір стягується у безготівковому вигляді, оплата здійснюється банківськими картками через встановлені термінали.

Чи потрібно як і раніше отримувати підтвердження УДЦМО для оформлення студентської візи?

Станом на цей час алгоритм взаємодії ЗДУ з УДЦМО залишається без змін.

Чи мають право громадяни України, які оформили дозвіл на виїзд на ПМП, та не мають зареєстрованого місця проживання в Україні, запрошувати іноземців?

Громадяни вказаної категорії мають право запрошувати іноземців в Україну.

Запрошення закладу охорони здоров’я є підставою для оформлення візи лише з метою лікування, чи також можна з метою, наприклад, проходження практики (тренінгів) іноземних лікарів?

Заклади охорони здоров’я, як юридичні особи, можуть оформлювати такі запрошення. 

Співбесіда з використанням засобів віддаленого зв’язку проводиться з дозволу консульської посадової особи, чи будь-який заявник може вимагати від консула проходити інтерв’ю електронними засобами?

Рішення про порядок проведення співбесіди приймається уповноваженою особою у т.ч. виходячи з технічних можливостей.

Чи належать державні підприємства та державні медичні заклади до категорії «державні установи»? (у контексті звільнення від необхідності погодження оформлення віз для громадян країн «міграційного ризику» при наявності запрошень таких установ).

Так, державні підприємства та державні медичні заклади належать до державних установ.

Яка форма відмітки про відмову в оформленні візи: «в оформленні візи відмовлено______ (дата)»? чи «звертався ______(дата)»? (п. 29 Правил).

До окремого повідомлення ДКС залишається чинною форма відмітки, яка передбачена Інструкцією про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», затвердженою наказом МЗС від 26.07.2011 р. №196.

Як має правильно оформлюватися письмове рішення керівника ЗДУ про видачу короткострокової візи, оформлення візи без погодження з СБУ або за нульовою тарифною ставкою?

Рішення приймається шляхом накладення резолюції на візову анкету або лист-звернення заявника або службову записку уповноваженої особи на ім’я керівника ЗДУ.

Право власності на яку саме нерухомість може бути підставою для оформлення короткострокової візи, відповідно до підпункту 9 п. 7 Правил?

До нерухомого майна належать, наприклад, квартира, будинок, офісне приміщення, тощо.

У разі закінчення сторінок у паспорті іноземця чи настання його недійсності з інших причин (псування) та оформлення таким іноземцем нового паспорта із залишенням на руках анульованого попереднього, чи зберігається дійсність української візи, проставленої у старому паспорті? Чи може така особа перетинати державний кордон України з двома паспортами (недійсним з чинною візою та дійсним). Чи допускається безкоштовне «перенесення» ЗДУ візи з недійсного паспорта в новий.

При перетині державного кордону України та проходженні паспортного контролю іноземці та особи без громадянства повинні надати дійсний паспортний документ з чинною візою.

Процедури безкоштовного «перенесення» візи з одного паспортного документа до іншого чинним законодавством України не передбачено.

Щодо запрошень для в’їзду в Україну, оформлених у Державній міграційній службі.

З 16.04.2017 р. вказані запрошення не є підставою для оформлення віз.

За інформацією ДМС, видача таких запрошень триватиме до 14.04.2017 р.

Ураховуючи, що період дії запрошень становить 6 місяців, не виключаються випадки звернень до ЗДУ заявників з такими документами після 16.04.2017 р.

У цьому зв’язку рекомендується інформувати заявників про можливість оформлення віз на підставі запрошень фізичних та юридичних осіб, згідно з пп. 1) , 2) п.7 Правил.

Свіжі новини